About Us

เกี่ยวกับฉัน

ป้อม นรา หมื่นนรา

 • ชื่อ นรา หมื่นนรา
 • ชื่อที่บ้านเรียก: ป้อม
 • เกิด 13 ธันวาคม 2520 @อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • จบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
 • เริ่มทำงานด้าน ไอทีตั้งแต่เรียนจบด้วยการเป็นช่างประกอบคอมพิวเตอร์ ตามแหล่งไอทีชั้นนำ วนเวียนกัน 3 ห้างดัง ได้แก่ เสรีเซ็นเตอร์ ฟอร์จูน และพันทิพย์  ที่บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 7 ปี
  (ไม่ได้ทำงานตามที่ได้เรียนมาเลยแม้แต่วันเดียว)
 • เปลี่ยนงานจาก Hardward ไปด้าน Software บ้าง โดยเริ่มงานด้านการสอน และงานด้านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2545
 • ปี 2546 ได้จดโดเมนของตัวเองชื่อ itfever.com
 • เริ่มออกมาทำงานของตัวเอง เมื่อปี 2548 โดยการให้บริการ web hosting ครั้งแรก
 • ระหว่างทางก็มีร่วมธุรกิจเครือข่าย MLM  และตัวแทนประกันขีวิต แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมันไม่ใช่จริตของเรา (ไม่สนุก)
 • ปัจจุบัน ยังคงให้บริการด้าน Web Hosting , จดชื่อ Domain,  ดูแลเว็บไซต์ , จัดทำเว็บไซต์ , ให้บริการ Mail Server , บริการเว็บสำเร็จรูป
 • เว็บสำเร็จรูปเรามี 3 แบบ คือ
  • ShowFever = เว็บแรกที่พัฒนา
  • Personal Branding Web = คือเว็บนี้ ภูมิใจนำเสนอ
  • Ecommerce Fever = เว็บไซต์ระบบตะกร้าซื้อขายสินค้าออนไลน์
 • มีลูกค้าอยู่ในการดูแลในทุกๆ บริการกว่า 400 โดเมน
 • itfever.com ก็ยังคงเป็นฐานบัญชาการหลักอยู่จนปัจจุบัน และสนุกกับการทำงานทุกๆ วัน
 • เป็นคนชอบเรียนรู้ หาความรู้ใหม่ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
วิทยากรอาสา

นาย นรา หมื่นนรา – CEO itfever.com